• grafický dizajn
  • obalový dizajn
  • 3D vizualizácie

Značky pre ktoré sme pracovali